U bent hier: Home / Arne Loosveldt Fonds

Arne Loosveldt Fonds

Op 18 juni 2009 werd het Arne Loosveldt Fonds opgericht aan de Katholieke Universiteit Leuven, in aanwezigheid van rector Marc Vervenne, de ouders Anne Snick en Jac Loosveldt, departementsvoorzitter Walter Van Assche en programmadirecteur Johan Quaegebeur van het Departement Wiskunde.

Nieuw: Op vrijdag 24 april 2015 was er een benefietconcert van Caroscuro in de Centrale Bibiotheek van de KU Leuven. Klik hier voor enkele fragmenten uit dit concert.

 

Arne Loosveldt

arne.JPGArne Loosveldt werd geboren te Leuven op 13 juli 1989 en overleed onverwacht thuis (Sint-Joris-Weert) op 10 juni 2008 in volle examenperiode. Arne was student eerste bachelor wiskunde en eerste bachelor fysica. In 2007 was hij met AFS een jaar als uitwisselingstudent in Zuid-Afrika.

Gedreven medestudent: Voor Arne was wiskunde studeren niet "elk voor zich". Het onderwijs speelde zich voor hem evenveel of zelfs meer af buiten de lessen. Hij daagde zijn medestudenten uit met wiskundige raadsels en stond dag en nacht paraat om hen door hun wiskundige problemen heen te helpen.

Deelname aan competities was voor hem een gelegenheid om samen wiskundige problemen te doorgronden. Zo ging hij in 2008 naar de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade in Leiden, waar hij met het team The knights who say pi de Nederlandse competitie ver achter zich liet. Dat hij al lang graag met wiskunde bezig was blijkt uit zijn palmares op de Junior Wiskunde Olympiade, de Vlaamse Wiskunde Olympiade en de International Mathematical Olympiad.

Zijn geest leeft verder: Zijn manier om wiskunde te studeren liet in zijn jaar een diepe indruk na. Samen leren werd een plezier waarvan iedereen de vruchten plukte. Om dit levend te houden werd beslist een fonds op te richten om de uitwisseling en de samenwerking tussen wiskundestudenten te blijven bevorderen en ondersteunen..

Het Fonds

Doelstellingen: Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van uitwisseling en samenwerking tussen studenten in het vakdomein wiskunde. Dit kan ondermeer bestaan uit het samen doorgronden van wiskundige problemen, Peer Assisted Learning (PAL), deelname aan of organisatie van internationale wiskundecompetities en het aanmoedigen van jonge beloftevolle studenten.

Aanmelden: Studenten van de KU Leuven die wensen gebruik te maken van het fonds voor één van deze activiteiten, sturen een e-mail naar de voorzitter van het Departement Wiskunde Walter Van Assche met daarin meer informatie over de activiteit en een schatting van de kosten (bijv. omkadering PAL, reis- en verblijfskosten, registratie, prijzengeld voor een competitie). De aanvraag gebeurt ten laatste één maand vooraf. Alle studenten van de KU Leuven komen in aanmerking.

Selectie: Het departementsbestuur van het Departement Wiskunde onderzoekt de aanvragen en maakt een lijst over aan het beheerscomité van het fonds dat de activiteiten van het fonds opvolgt. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk initiatieven te steunen.

Schenkingen: Het startkapitaal werd geschonken door de families Loosveldt en Snick en door het Departement Wiskunde. Het fonds wordt volledig gedragen dor de steun van sympatisanten. Schenkingen zijn zeer welkom op rekeningnummer van de KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven (IBAN: BE38 5230 8043 2172, BIC: TRIOBEBB) met vermelding Arne Loosveldt Fonds GFF-FOARN1-P3610. Voor een gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest van de KU Leuven.

Arne Loosveldt Prijs (VWO)

TimSeynnaeve.jpgOp 19 mei 2010 werd op de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade te Kortrijk voor het eerst de Arne Loosveldt Prijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar de beste deelnemer van een vijfde jaar. De prijs ging in 2010 naar Tim Seynnaeve van het K.A. Erasmus te Deinze. Tim werd ook geselecteerd voor het IMO-team dat in juli 2010 de Belgische kleuren verdedigde op de International Mathematics Olympiad in Astana (Kazachstan).

StijnCambie.jpgOp 18 mei 2011 werd op de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade te Antwerpen de Arne Loosveldt Prijs uitgereikt aan Stijn Cambie van het Vrij Technisch Instituut te Poperinge. Stijn werd geselecteerd voor het IMO-team dat België zal vertegenwoordigen op de International Mathematics Olympiad in Amsterdam.

Op 23 mei 2012 vond de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade plaats te Gent. De Arne Loosveldt Prijs ging dat jaar naar Robin De Pauw van het O.L.V. Instituut van Boom.

De proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade van 2013 ging door op 22 mei aan de Vrije Universiteit Brussel. Klaas Parmentier van het OLV-college (campus Bevegem), Zottegem, ontving de Arne Loosveldt Prijs.

In 2014 ging de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade door op 21 mei aan de KU Leuven. Mike Michelis van het OLV-college te Antwerpen ontving de Arne Loosveldt Prijs uit handen van Anne Snick.

De Arne Loosveldt Prijs werd in 2015 toegekend aan Wouter Andriessen van het lyceum OLV Vlaanderen te Kortrijk. De proclamatie ging door op 20 mei aan de Universiteit Antwerpen. Wouter werd ook

geselecteerd voor het nationaal team voor deelname aan het International Mathematics Olympiad in Chiang Mai (Thailand).

VWO website

LIMO

Op 5 juni 2009 vond de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade (LIMO) plaats aan de Universiteit Utrecht. Twee Leuvense teams werden bereid gevonden om met de steun van het Arne Loosveldtfonds naar Nederland te trekken. Het eerste team De kwantumgroep (Christophe Debry, Michaël Mariën, Arne Smeets, Peter Verraedt) behaalde de tweede plaats, het tweede team The retarded potentials (Christophe Bogaert, Sofie Burggraeve, Thomas in't Veld, Daniel Mayerson) behaalde de 13de plaats.

Op 28 mei 2010 vond LIMO opnieuw plaats in Utrecht. KU Leuven stuurde, met steun van het Arne Loosveldtfonds, twee teams: het team Vierpuntscompactificatie (met Christophe Debry, Mats Vermeeren, Peter Verraedt en Andries Waelkens) en de Winauten (Hans Baumers, Oliver Janssen, Michaël Mariën en Cindy Remijsen). De doortocht van de Vlaamse studenten ging niet onopgemerkt voorbij want Vierpuntscompactificatie kwam als winnaar uit de bus en de Winauten behaalden een verdienstelijke zevende plaats.

Op 20 mei 2011 werd LIMO in Nijmegen georganiseerd. Deze keer stuurde KU Leuven drie teams: Sowieso commutatief (Christophe Debry, Erik Lambrechts, Mats Vermeeren en Andries Waelkens), de Homomomomomorfisten (Freek Holvoet, Andreas Nuyts, Marijke Verhesschen, Peter Verraedt) en de Handwavers (Hans Baumers, Gert-Jan Dugardein, Pieter Van Hertum; buiten competitie). Zij behaalden respectievelijk de tweede, de zesde en de negende plaats.

In 2012 werd LIMO georganiseerd in Utrecht op 25 mei. Er deden vier Leuvense teams mee, waarvan één buiten competitie. Het team Clopen-minded (Christophe Debry, Thiebout Delabie, Andreas Nuyts en Mats Vermeeren) kwam als winnaar uit deze wedstrijd.

Het team Radicale idealen (Cédric Goovaerts, Erik Lambrechts, Tom Van den Eynde, Peter Verraedt) behaalde de vijfde plaats en Sla groeit op Z/2Z (Yasmine Baestaens, Hans Baumers, Dries Cornilly, Andries Waelkens) de zesde plaats.

Op vrijdag 24 mei 2013 werd LIMO in Leiden georganiseerd. Er deden drie Leuvense teams mee, waarvan één buiten competitie. Het Leuvense team Fourier à micro-ondes (Yasmine Baestaens, Stijn Cambie, Thiebout Delabie, Andreas Nuyts)behaalde de eerste plaats (en de wisselbeker), het team De integraalridders (Tobe Deprez, Erik Lambrechts, Emile Moerman, Mathias Stichelbaut) behaalde een mooie negende plaats. Er waren in totaal 18 teams.

In 2014 werd LIMO georganiseerd in aan de Technische Universiteit Eindhoven. De spannende strijd aan de top werd gewonnen door Utrecht maar het team Real Matrix (Yasmine Baestaens, Stijn Cambie, Thiebout Delabie, Jef Laga) uit Leuven was eervol tweede. Een tweede Leuvens team Atletico Matrix (Erik Lambrechts, Elias Moons, Simon Dirckx en Wouter Engelen) werd negende van de 22 deelnemende teams. Er was nog een Leuvens team De afgeleide integraalridders (Tobe Deprez, Pieter Spaas, Nick Vandenbroeck en Jonas Kaerts) dat deelnam buiten competitie.

In 2015 ging LIMO door in Utrecht. Er deden twee teams uit Leuven mee: het team Leuvense Limo Likers behaalde de derde plaats en het team Limowinade 3! nam deel buiten competie.

LIMO op wikipedia.

  

Wiskundetornooi

Sinds 2010 organiseert K.U.Leuven een internationaal wiskundetoernooi, in samenwerking met de universiteiten van Keulen en Nijmegen. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft dit toernooi opgericht in 1992 en sinds 2008 organiseert de Universität zu Köln de Duitse editie. Het Arne Loosveldt fonds is één van de sponsors van de Vlaamse editie. Het toernooi duurt de ganse dag en richt zich op de leerlingen uit het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs. De wedstrijd wordt gelijktijdig gehouden op de drie locaties Leuven-Keulen-Nijmegen.

Op 1 oktober 2010 was de eerste Vlaamse editie met als thema Forensische Statistiek. De tweede editie was op 23 september 2011 en het thema was Cryptografie. De derde editie ging door op 21 september 2012 en deze keer stond Fileproblematiek op het menu. In 2013 was er geen editie in Leuven maar op 26 september 2014 was Leuven terug aanwezig met als thema 3D-printing. De editie van 2015 ging door op 25 september 2015. Het thema van 2015 was Winkunde: geluk of strategie? over het gebruik van wiskunde bij puzzels en spelletjes.

IMC

Het Arne Loosveldt fonds heeft de afgelopen jaren een aantal studenten gefinancierd (reiskosten en registratie) voor hun deelname aan de International Mathematics Competition for University Students (IMC).

De eerste keer dat studenten uit Leuven deelnamen was 25-31 juli 2008 (15de IMC) in Blagoevgrad, Bulgarije. Stijn Vermeeren en Christophe Debry behaalden toen allebei een derde prijs.

Op de 17de IMC (24-30 juli, 2010), opnieuw in Blagoevgrad, Bulgarije, namen drie studenten van de KU Leuven deel: Christophe Debry (hij behaalde een eerste prijs), Mats Vermeeren en Peter Verraedt (die allebei een eervolle vermelding kregen). In het teamklassement werd Leuven 45ste van 90 teams.

Op de 18de IMC (28 juli-3 augustus, 2011) namen vier studenten van de KU Leuven deel: Hans Baumers, Christophe Debry, Heide Goethals en Mats Vermeeren. Dit ging opnieuw door in Blagoevgrad, Bulgarije. Christophe haalde een eerste prijs, Hans behaalde een tweede prijs en Mats en Heide kregen allebei een eervolle vermelding. In het teamklassement werd Leuven 14de van 77 teams.

De 19de IMC (26 juli-1 augustus 2012) was opnieuw in Blagoevgrad. Leuven was vertegenwoordigd met drie studenten: Mats Vermeeren, Tom Van den Eynde en Erik Lambrechts. Mats behaalde een tweede prijs en Tom en Erik kregen allebei een eervolle vermelding.

Op het 20ste IMC in 2013 waren er vier studenten van de KU Leuven. Stijn Cambie behaalde een eerste prijs en Jonas Kaerts, Erik Lambrechts en Dieter Plessers behaalden een derde prijs.

Op het 21st IMC in 2014 waren er drie deelnemers uit Leuven. Stijn Cambie behaalde opnieuw een eerste prijs, Erik Lambrechts een derde prijs en Dieter Plessers kreeg een eervolle vermelding.

Het 22ste IMC ging in 2015 opnieuw door in Blagoevgrad (Bulgarije) en deze keer dezen Stijn Cambie, Diter Plessers, Andreas Bally en Steven Colleman mee voor de KU Leuven. Ze behaalden respectievelijk goud, zilver, brons en een eervolle vermelding.

Voor een meer uitgebreid verslag van de deelname van K.U.Leuven studenten aan IMC 2008, 2010 en 2011 kan je dit verslag lezen van Christophe Debry. Voor IMC 2012 heeft Mats Vermeeren dit verslag geschreven. Voor IMC 2013 en 2014 heeft Stijn Cambie een verslag geschreven en hij schreef ook een verslag voor IMC 2015.